ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English | Français

Taiguagakhaq
Nayuganganik Niruaqniq Taiguagakhaq
Inuinnaqtun | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English |Français

Nivingayukhallu Titiqqat
Inuinnaqtun | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English |Français

Qu’ngiararhat
English/Inuinnaqtun | English/ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English/Français

Thank you from ABE Class
Presenting the Land Referendum in classQaritauyangit Hanalrutighaingit

Nunallaat Nunauyangit
Nunalaani

100 Ft Nunat Ilanga

Apirhuutigiinaqtauyut
Niruaqniqmut Apirhuutit

Atuqtauyut unalu Nunanganik Aturniq

Piniaruknaqhiuq Ihumagiyauyuq

Hulidjutit
Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Ilitturiyumanikkut niruarniq

Nutaat Pivalliayut
Tuhaqtaghat

Maligakhat Maligaillu

Tukiliurutit©2010 Government of Nunavut | Privacy Statement